De gemeente Amsterdam en BIZ Knowledge Mile zijn samen lead partners van Knowledge Mile Park.
Dit is een nieuwsbericht van de BIZ Knowledge Mile.

De BIZ Knowledge Mile heeft als ambitie een voorbeeld voor de stad te zijn op het gebied van duurzaamheid. Om dit te bereiken heeft de BIZ Knowledge Mile onder begeleiding van  Bureau 8080 in juni 2019 het BIZ Knowledge Mile DUURZAAM programma gelanceerd: door collectieve duurzame projecten proberen we de Knowledge Mile schoner en aantrekkelijker te maken.

Het Waste Savings Program is een van deze projecten: door het realiseren van een collectief afvalcontract, zet een groot aantal BIZ-deelnemers een belangrijke eerste stap: zij willen minder vervuilende vervoersbewegingen en zij werken samen naar Zero Waste status. Gisteren heeft deze Startgroep de uitvraag voor het inzamelen en verwerken van 1,1 miljoen kilo afval en grondstoffen op de markt gezet. Met het doel om bij aanvang van dit collectieve contract uit te breiden met zo veel mogelijk BIZ-deelnemers. De BIZ speelt met het Waste Savings Program een faciliterende rol op weg naar een breder afvalcollectief.

In maart beoordelen we de inschrijvingen en kiezen we een partij die volgens ons Programma van Eisen onze afval- en grondstoffenstromen schoon inzamelt en duurzaam verwerkt.

Wil je ook bij het Waste Savings-collectief? Stuur een bericht aan Cora Kreikamp, communitymanager | [email protected]. En kun je niet wachten? Ga zelf alvast aan de slag met afvalpreventie en beter afval scheiden door het doorlopen van de tool op: wastesavings.nl

Foto: De intentieverklaringen van het Waste Savings-collectief worden ondertekend namens de BIZ.