De weg naar de groene stadsstraat van de toekomst

De Wibautas: het begint bij de IJtunnel en loopt door tot het Amstelplein. Voorheen grijs, grauw, veel verkeer met als gevolg herrie en weinig natuur. Op een gegeven moment zelfs de ‘snelweg’ door de stad genoemd. Er is al een flinke slag gewonnen. Tijdens de algemene beschouwing van 2019 wordt Mark Rutte teruggefloten als hij het heeft over de ‘lelijkste straat van Amsterdam’.

Nu is het er namelijk meer leefbaar, prettig(er) verblijven en soms zelfs al groen. Met Knowledge Mile Park wordt de straat van Amstelplein tot IJtunnelmond nog groener en duurzamer.

Dat gaat niet van de ene dag op de andere. We weten waar we heengaan, maar waar komen we vandaan?

Knowledge Mile Park - Historie

Een korte geschiedenis

In vooroorlogse jaren was de Weesperstraat een knusse winkelstraat centraal in de Jodenbuurt. Na de oorlog werden de huizen daar gesloopt, waardoor er veel ruimte ontstond.

Vanwege veranderingen en vernieuwing in het openbaar vervoer, ontstond het idee voor twee spoorbanen. De ruimte bleek  al vrijgemaakt voor andere plannen: het idee voor de ‘snelweg’ is geboren. En wel een vierbaansweg dwars door het centrum.

Wat blijkt? De weg is een twijfelachtig succes: bejubeld door de economie, verafschuwd door bewoners. De straat werd berucht. Bewoners vluchtten tijdens de zomers hun appartementen uit vanwege geluidsoverlast en “Het stinkt hier.” was een veel gehoorde klacht.

Omslag naar levendigere straat

De straat bleef een gevoelig punt, tot op een gegeven moment met een andere bril naar de situatie gekeken werd. Mensen uit verschillende hoeken wilden hun tijd en energie erin steken.

Zo werd in 2013 op 18 oktober het straatfestival ‘De Groene Boulevard’ georganiseerd. Een festival waar met een positieve insteek wordt gekeken hoe het gebied verduurzaamd kan worden en wat de bewoner zelf kan doen. Het was een succes en kwam terug in 2014 en 2015.

Amsterdam Creative Industries Network, een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland en de Gerrit Rietveld Academie, richt in 2015 de Knowledge Mile op. Een netwerk dat onderzoekers, studenten en bedrijven in het gebied bij elkaar brengt om samen te werken aan een fijne, leefbare stad. Problemen als drukte, onveiligheid en luchtvervuiling worden getackeld.

In 2016 worden er Groeninitiatieven gestart. ‘Park om de Hoek’ is er zo een. Ongebruikte pleinen worden omgetoverd tot groene hofjes waar je tot rust kunt komen te midden van de drukke stad, zoals de Ruyschtuin bij de Weesperstraat. Programma ‘Jij Maakt de Stad!’ vergroent boomspiegels in de Wibautstraat.

Knowledge Mile BIZ ontstaat in 2017: de Bedrijveninvesteringszone. De BIZ is de winkeliersvereniging 2.0: de verbinding van 400 organisaties en instellingen aan de as.

Knowledge Mile Park - groene gevels, groene daken, geveltuinen

Knowledge Mile Park is geboren

Wel nu, de Knowledge Mile verbindt degenen die gebruik maken van de Wibaut-as. Het onderwijs en onderzoek komt samen met de praktijk om de uitdagingen van het district aan te gaan. De BIZ vertegenwoordigt de organisaties en instellingen. Zo ontstond er een netwerk van ondernemers en bewoners die met elkaar proberen de omgeving van de Wibaut-as tot een fijnere plek te maken. Er ontstaat contact en verbinding, met als gevolg initiatieven zoals de Morning Meet ups, The Human  Factor en Knowledge Trail.

Om het groen en de duurzaamheid extra aandacht te geven is er nu Knowledge Mile Park. Met de gemeente en de BIZ aan het roer wordt er vergroening en verduurzaming gerealiseerd van het Amstelplein tot de IJtunnelmond. Partijen mogen zich aansluiten en dat doen ze ook. Bij de gemeente en BIZ zijn partners: de Hortus, HvA, de Gezonde Stad, Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten en Amstedam Green Campus, aangeschoven