Gebruik, toekomst en beleving

We nemen u mee vanuit een ver verleden naar de groene stadsstraat van de toekomst.

Groen is geen doel op zich; groen heeft waarde. Voor Knowledge Mile Park werken we met drie heldere kernwaardes. Deze zijn belangrijk voor de stad, maar staan door de veranderende wereld onder druk. Dit zijn de gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde. De slimme inzet van groen helpt bij het verbeteren van deze waardes.

1. Gebruikswaarde

Knowledge Mile Park is een plek waar u graag verblijft en die uitnodigt om elkaar te ontmoeten. De trek van mensen naar steden zorgt dat we de stad steeds dichter bebouwen. Meer mensen in de stad betekent minder vrije openbare ruimte, en een grotere druk op de fysieke en geestelijke gezondheid. Groen nodigt uit om buiten elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. Niet alleen op straat, maar ook op daken. Om groen te gebruiken, moet het wel goed toegankelijk en bereikbaar zijn. En een passende functie vervullen voor de plek waar het wordt ingezet.

Knowledge Mile Park - groene gevels, groene daken, geveltuinen

2. Toekomstwaarde

Knowledge Mile Park is toekomstbestendig, zodat straten, pleinen en gebouwen om kunnen gaan met het veranderende klimaat. Het regent vaker en harder, groen vangt water op. De zomers zijn heter en droger, groen zorgt voor verkoeling. Groen kan helpen de stad klimaatbestendiger te maken en de variatie in planten en dieren bevorderen. Er wordt gekozen voor duurzaam groen: groen dat lang meegaat en onderhoudsarm is.

3. Belevingswaarde

Knowledge Mile Park biedt allerlei planten en dieren een thuis, zodat we de natuur in balans houden en kunnen beleven. Niet alleen mensen en steden staan onder druk door de veranderende wereld. Ook planten en dieren. En die zijn van groot belang voor ons eigen voortbestaan. Ze zorgen namelijk voor de productie van zuurstof en bestuiving van planten. Tegelijk nodigen ze uit om naar buiten te gaan, en de natuur en seizoenen in de stad te beleven. Juist door de diversiteit van de stad, kunnen er veel dieren leven. Van vogels tot insecten en van vissen tot vleermuizen. Daarvoor moet er wel meer, en diverser, groen komen. Ook gebouwen kunnen een rol spelen in het vergroten van de biodiversiteit.

Lees het interview
‘waarde van groen’ met hoofdontwerper openbare ruimte Ton Muller.

Download catalogus