Subsidies gericht op meer groen in uw buurt of wijk:

Dit is voor kleinschalige bewonersinitiatieven of projecten die:

 • Het groen in de wijk verbeteren of uitbreiden,
 • Informatie, communicatie of educatie geven over het gebruik en het belang van groen in de buurt of wijk

Maximaal €5.000,-. Voor duurdere initiatieven kunt u terecht bij uw stadsdeel.

Dit is voor het aanleggen van een groene gevel met minimaal een oppervlak van 30 m2.

De gevel is goed zichtbaar vanaf de straat of het water.

 • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;
  • Grondgebonden groene gevel maximaal €30,- per m2.
  • Gevel die wortelt in een constructie maximaal €50,- per m2.
 • De subsidieaanvraag bedraagt maximaal €10.000,-.

Bij toestemming van uw stadsdeel en huiseigenaar verwijdert de gemeente tegels en zand en maakt de grond plantklaar met aarde voor een geveltuin. De aanvraag doet u online.

 • Er blijft tenminste 1,5 m vrije doorloopruimte over.
 • U vult de geveltuin met planten en onderhoudt/verzorgt de geveltuin.

Wilt u een geveltuin breder dan 30 cm? Neem contact op met Knowledge Mile Park via [email protected].

U kunt een boomspiegel (het randje grond rondom een boom)  adopteren en beplanten. De boom mag niet lijden onder uw plantjes.

 • De aarde rond de boom mag maximaal met 5 cm worden opgehoogd
 • Geen diepwortelende planten

Doe een aanvraag via het digitaal formulier.

Wilt u een boom planten in uw (gedeelde) tuin? Daar kunt u subsidie voor krijgen. Daar tegenover staat een verantwoording.

Voorwaarden zijn:

 • Op het moment van aanplanten is de stamomtrek minimaal 20 cm, gemeten 1 meter boven de grond
 • De boom is winterhard en wordt in vaste grond geplant (geen pot of bak)
 • Er is een beplantingsplan met waar wat geplant wordt
 • De bomen worden binnen het eerstvolgende plantseizoen na subsidieverlening geplant
 • De bomen zijn geen herplant die u moet uitvoeren als voorwaarde bij een kapvergunning

Het maximum subsidiebedrag kan 100% van de kosten zijn tot een maximum van €5.000,- per boom en een maximum van €5.000 per aanvraag. Maximaal 100% van de arbeidskosten tot een maximum van €30.000,-

U kunt ook kijken bij stichting Gezonde Stad, project Bomen voor Amsterdam. Zij vergeven 100 gratis bomen.

Subsidies gericht op meer duurzaamheid in uw buurt of wijk:

Bent u bezig met een project dat de wijk of buurt duurzamer maakt maar blijft de financiering moeilijk? Als bedrijf, bewonersgroep, energiecoörperatie, maatschappelijke instelling of VvE, kunt u voordelig lenen (1,5% – 2% rente) via het Duurzaamheidsfonds van gemeente Amsterdam.

Het project moet tenminste 350 gram CO2-besparing per jaar realiseren. Ook moet u de lening terug kunnen betalen.

Als particulier kunt u terecht bij Amsterdamse Energielening voor een vaste lage rente.

Zowel particulieren als organisaties kunnen eenmalig een subsidie aanvragen voor de voorbereiding van een duurzaam initiatief. Het moet passen binnen Agenda Duurzaam Amsterdam . (duurzame energie, schone lucht, circulaire economie).

Organisaties kunnen eenmalig een subsidie aanvragen voor het opzetten, organiseren, onderzoeken en uitvoeren van een gebiedsgericht duurzaam initiatief. Op het moment is het subsidieplafond bereikt, maar wees op tijd voor de volgende lichting!

 • Draagt het bij aan de ambities van de Agenda Duurzaam Amsterdam?
 • Draagt het bij aan de gebiedsopgave?
 • Heeft het draagvlak binnen de IJtunnelmond tot het Amstelplein?

U kunt een subsidie krijgen tussen €15.000,- en €150.000,- (ook als u voor meerdere duurzame initiatieven subsidie aanvraagt, is het maximum €150.000,-.)

Niet gevonden waar u naar zocht? Kijk hier voor meer subsidies en aanvraagmogelijkheden.