Het Monument van de Joodse Erkentelijkheid komt in februari 2021 in de groenstrook op het Weesperplein. Op 14 december starten de voorbereidende werkzaamheden.

In 1950 werd het monument op het Weesperplein onthuld. Het was een dankbetuiging voor de Amsterdammers die de Joodse bevolking hebben geholpen in de Tweede Wereldoorlog. Toenmalig burgemeester d’Ailly zei bij de onthulling het monument met trots te aanvaarden, maar ook met schaamte. Zoals bekend hebben de meeste Joden de oorlogsjaren niet overleefd. Vanwege de beladen geschiedenis komt er bij het monument een bordje met een toelichting.

Tijdelijk werd een halve eeuw

Het monument heeft maar kort op het Weesperplein gestaan. In de jaren ’60 verhuisde het naar de tijdelijke locatie aan de Weesperstraat, vanwege de bouw van de metrolijn. Het bleef daar staan tot afgelopen zomer. Toen moest het worden verwijderd vanwege de bouw van het Nationaal Holocaust Namenmonument. Na een participatietraject waarin verschillende locaties aan bod zijn geweest, is door het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum besloten het terug te plaatsen op het Weesperplein. Het monument komt met deze verhuizing na 52 jaar eindelijk weer thuis.

Werkzaamheden

Vanaf 14 december plaatsen we bouwhekken. We beginnen dan met het opbreken en afvoeren van de verharding in een deel van het plantsoen. Vanaf 11 januari 2021 starten we met funderingswerkzaamheden. De plaatsing van het monument zal eind januari of begin februari gebeuren. Voor zover nodig zal het dan nog gerestaureerd worden.

Herinrichting Weesperplein

Kort na de terugplaatsing van het monument zullen we het participatieproces starten over de herinrichting van het Weesperplein.

Zie ook