Opnames online participatiebijeenkomst Definitief Ontwerp vergroening omgeving Student Hotel

De online participatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp omgeving Student Hotel van 16 november is opgenomen. Hier vindt u de verschillende onderdelen uit de bijeenkomst inclusief de gedeelde presentaties.

Downloads:

Introductie Knowledge Mile Park & Planning

Presentatie Definitief Ontwerp

Presentatie Beplantingsontwerp

Vraag & Antwoord

16 november online Participatiebijeenkomst Definitief groenontwerp omgeving Student Hotel

De gemeente Amsterdam werkt samen met ondernemers (via BIZ Knowledge Mile) en bewoners aan een groene een duurzame stadsstraat, van IJtunnel tot en met Amstelplein, in het project ‘Knowledge Mile Park’. Amsterdam groen en duurzaam maken, dat doen we met elkaar. Ook de omgeving van het Student Hotel zal vergroend worden.  Op maandag 12 april is er een participatiebijeenkomst schetsontwerp geweest om uw ideeën voor het gebied op te halen en op woensdag 23 juni is het voorlopig groenontwerp besproken. Op basis van alle input is er nu een definitief groenontwerp gemaakt, welke we graag in een volgende online bijeenkomst voorleggen aan alle ondernemers en bewoners in het gebied.

Online participatiebijeenkomst

Datum:                  dinsdag 16 november
Tijd:                        19.00 – 20.30 uur
Locatie:                 online (u ontvangt de link een dag van tevoren per mail)

In een live video presenteren wij u het definitief groenontwerp en het definitief beplantingsontwerp. Hier kunt u uiteraard op reageren. Ook bespreken we het vervolg; wat als al het groen er ligt, hoe zorgen we samen dat het mooi blijft.

Mail ons om deel te nemen aan de online bijeenkomst op 16 november van 19:00-20:30 uur
Om mee te doen met de bijeenkomst hebben we een mailadres van u nodig, zodat we de dag voor de bijeenkomst alle informatie kunnen mailen die u nodig heeft. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan door uiterlijk 15 november 12.00 uur een mail met daarin uw naam te sturen naar [email protected] met als onderwerp: ‘aanmelden participatiebijeenkomst Student Hotel en omgeving.’

Masterplan Knowledge Mile Park
Het project Knowledge Mile Park beslaat 3 straten, 10 plekken en zo’n 160 gebouwen. We werken samen met ondernemers en bewoners toe naar een groene en duurzame stadsstraat, welke we in 2025 voor het 750 jarig bestaan van de stad, cadeau willen geven aan de Amsterdammers. De verschillende plekken worden vergroend naar aanleiding van de input van de gebruikers. Om toch eenheid te creëren is er een Masterplan ontwikkeld, waarin de werkwijze en de te gebruiken bouwstenen worden omschreven. Benieuwd wat erin staan? Download het Masterplan op www.knowledgemilepark.nl/masterplan

Behandeling stadsdeelcommissie

Op dinsdag 6 juli worden de plannen voor de vergroening van de omgeving Studenthotel, Cygnusplein en Belgiepark besproken in de stadsdeelcommissie. De stukken hiervoor en het tijdstip en de procedure met betrekking tot aanmelden voor inspreken, staan vermeld op de website van het stadsdeel

Opnames online participatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp vergroening omgeving Student Hotel

De online participatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp omgeving Student Hotel van 23 juni is opgenomen. Hier vindt u de verschillende onderdelen uit de bijeenkomst inclusief de gedeelde presentaties.

Downloads:

Introductie Knowledge Mile Park & Planning

Presentatie Omgevingsmanager Platanenweg

Kennismaken met groencongierge Manou en gebiedsmakelaar Wouter

Presentatie Voorlopig Ontwerp

Presentatie Klimaatadaptatie

Presentatie Beplantingsontwerp

Vraag & Antwoord

23 juni Online Participatiebijeenkomst vergroening omgeving Student Hotel

De gemeente Amsterdam werkt samen met ondernemers (via BIZ Knowledge Mile) en bewoners aan een groene een duurzame stadsstraat, van IJtunnel tot en met Amstelplein, in het project ‘Knowledge Mile Park’. Amsterdam groen en duurzaam maken, dat doen we met elkaar. Ook de omgeving van het Student Hotel zal vergroend worden.  Op maandag 12 april is er een participatiebijeenkomst schetsontwerp geweest om uw ideeën voor het gebied op te halen. Op basis hiervan is een voorlopig ontwerp opgesteld, welke we graag in ene volgende online participatiebijeenkomst delen met de ondernemers en bewoners uit het gebied.

Online participatiebijeenkomst
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen, vandaar dat deze bijeenkomst online is.

Datum:                   woensdag 23 juni
Tijd:                        19.00 – 20.30 uur
Locatie:                  online (u ontvangt de link een dag van tevoren per mail)

In een live video geven wij een presentatie over de (on-)mogelijkheden van het gebied zoals u die tijdens een live bijeenkomst ook zou krijgen. Daarna gaan we in kleine groepjes met elkaar aan de slag om wensen en ideeën voor het gebied op te halen. Vervolgens presenteren de kleine groepen aan elkaar wat ze besproken hebben. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Na de bijeenkomst gaan wij met alle opbrengsten aan de slag om een schetsontwerp te maken. Zodra dit er ligt komen we weer bij u terug voor een volgende bijeenkomst. Deze volgende bijeenkomst zal plaatsvinden eind mei.

Mail ons om deel te nemen aan de online bijeenkomst op 23 juni van 19:00-20:30 uur
Om mee te doen met de bijeenkomst hebben we een mailadres van u nodig, zodat we de dag voor de bijeenkomst alle informatie kunnen mailen die u nodig heeft. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan door uiterlijk 22 juni 12.00 uur een mail met daarin uw naam te sturen naar [email protected] met als onderwerp: ‘aanmelden participatiebijeenkomst Student Hotel en omgeving.’

Programma
19.00 uur – Welkom en programma – Carlinke Jansen – moderator
19.05 uur – Context en planning – Carla van der Linden – projectmanager
19.10 uur – Toelichting project Platanenweg  – Sammy Schoondermark  – omgevingsmanager
19.20 uur – Kennismaken met de gebiedsmakelaar –  Wouter Stoeken & de Groen conciërge – Manou van der Noort
19.30uur – Voorlopig groenontwerp Studenthotel en omgeving – Arjan Kool – landschapsontwerper
19.50 uur – Klimaatadaptatie – Govert ter Mors  – adviseur Water en Klimaat
20.00 uur – Voorlopig beplantingsplan Studenthotel en omgeving – Sanne Horn – groenontwerper
20.10 uur – In gesprek – ruimte voor vragen, opmerkingen en aandachtspunten
20.30 uur – Afsluiting

Masterplan Knowledge Mile Park
Het project Knowledge Mile Park beslaat 3 straten, 15 plekken en zo’n 160 gebouwen. We werken samen met ondernemers en bewoners toe naar een groene en duurzame stadsstraat, welke we in 2025 voor het 750 jarig bestaan van de stad, cadeau willen geven aan de Amsterdammers. De verschillende plekken worden vergroend naar aanleiding van de input van de gebruikers. Om toch eenheid te creëren is er een Masterplan ontwikkeld, waarin de werkwijze en de te gebruiken bouwstenen worden omschreven. Benieuwd wat erin staan? Download het Masterplan op www.knowledgemilepark.nl/masterplan

Opnames online participatiebijeenkomst vergroening omgeving Student Hotel

De online participatiebijeenkomst Schets Ontwerp omgeving Student Hotel van 12 april is opgenomen. Hier vindt u de verschillende onderdelen uit de bijeenkomst inclusief de gedeelde presentaties.

Op dit moment zijn we nog bezig met de gestelde vragen en gegeven antwoorden uit de bijeenkomst. Op deze manier kunt u alle vragen en antwoorden gemakkelijk teruglezen. Deze worden zsm toegevoegd.

Downloads:

Introductie Knowledge Mile Park & Planning

Presentatie Schetsontwerp

Terugkoppeling kleine groepen

12 april Online Participatiebijeenkomst vergroening omgeving Student Hotel

De gemeente Amsterdam werkt samen met ondernemers (via BIZ Knowledge Mile) en bewoners aan een groene een duurzame stadsstraat, van IJtunnel tot en met Amstelplein, in het project ‘Knowledge Mile Park’. Amsterdam groen en duurzaam maken, dat doen we met elkaar. U woont of onderneemt in de omgeving van het Student Hotel. Ik nodig u daarom van harte uit voor een bijeenkomst over het groener maken van deze buurt.

Wat gaat er gebeuren?
De omgeving van het Student Hotel, het Cygnusplein en Belgiëpark worden verder vergroend. De Gezonde Stad heeft in 2019 samen met de omgeving een goede start gemaakt met de vergroening van het Cygnusplein. Vanuit het project Knowledge Mile Park borduren we hier graag verder op voort. Ons doel is om de drie plekken  (Cygnusplein, Belgiëpark en Student Hotel) door vergroening meer met elkaar te verbinden en hierdoor de gebruiks- en belevingswaarde te vergroten.

Graag gaan wij op 12 april met u in gesprek over de vergroeningsmogelijkheden van het gebied. Waar kunnen nieuwe bomen worden geplant? En waar past een groene strook? Hoe wordt het gebied gebruikt en welke beleving wenst u? Vanuit het project Knowledge Mile Park worden uw wensen geïnventariseerd en op basis hiervan een eerste schetsontwerp gemaakt. Wij horen graag waar u voor uw omgeving behoefte aan heeft.

Online participatiebijeenkomst
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen, vandaar dat deze bijeenkomst online is.

Datum:                   maandag 12 april
Tijd:                        19.00 – 20.30 uur
Locatie:                  online (u ontvangt de link een dag van tevoren per mail)

In een live video geven wij een presentatie over de (on-)mogelijkheden van het gebied zoals u die tijdens een live bijeenkomst ook zou krijgen. Daarna gaan we in kleine groepjes met elkaar aan de slag om wensen en ideeën voor het gebied op te halen. Vervolgens presenteren de kleine groepen aan elkaar wat ze besproken hebben. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Na de bijeenkomst gaan wij met alle opbrengsten aan de slag om een schetsontwerp te maken. Zodra dit er ligt komen we weer bij u terug voor een volgende bijeenkomst. Deze volgende bijeenkomst zal plaatsvinden eind mei.

Mail ons om deel te nemen aan de online bijeenkomst op 12 april van 19:00-20:30 uur
Om mee te doen met de bijeenkomst hebben we een mailadres van u nodig, zodat we de dag voor de bijeenkomst alle informatie kunnen mailen die u nodig heeft. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan door uiterlijk 11 april 12.00 uur een mail met daarin uw naam te sturen naar [email protected] met als onderwerp: ‘aanmelden participatiebijeenkomst Student Hotel en omgeving.’

Is deelnemen een probleem?
Is het voor u niet mogelijk is om deel te nemen aan de bijeenkomst, maar wilt u toch de bijeenkomst terugzien en er vragen over te stellen? Wij denken graag met u mee over een oplossing. Neem in dit geval contact met ons op via [email protected].