Opnames online participatiebijeenkomst vergroening omgeving Student Hotel

De online participatiebijeenkomst Schets Ontwerp omgeving Student Hotel van 12 april is opgenomen. Hier vindt u de verschillende onderdelen uit de bijeenkomst inclusief de gedeelde presentaties.

Op dit moment zijn we nog bezig met de gestelde vragen en gegeven antwoorden uit de bijeenkomst. Op deze manier kunt u alle vragen en antwoorden gemakkelijk teruglezen. Deze worden zsm toegevoegd.

Downloads:

Introductie Knowledge Mile Park & Planning

Presentatie Schetsontwerp

Terugkoppeling kleine groepen

12 april Online Participatiebijeenkomst vergroening omgeving Student Hotel

De gemeente Amsterdam werkt samen met ondernemers (via BIZ Knowledge Mile) en bewoners aan een groene een duurzame stadsstraat, van IJtunnel tot en met Amstelplein, in het project ‘Knowledge Mile Park’. Amsterdam groen en duurzaam maken, dat doen we met elkaar. U woont of onderneemt in de omgeving van het Student Hotel. Ik nodig u daarom van harte uit voor een bijeenkomst over het groener maken van deze buurt.

Wat gaat er gebeuren?
De omgeving van het Student Hotel, het Cygnusplein en Belgiëpark worden verder vergroend. De Gezonde Stad heeft in 2019 samen met de omgeving een goede start gemaakt met de vergroening van het Cygnusplein. Vanuit het project Knowledge Mile Park borduren we hier graag verder op voort. Ons doel is om de drie plekken  (Cygnusplein, Belgiëpark en Student Hotel) door vergroening meer met elkaar te verbinden en hierdoor de gebruiks- en belevingswaarde te vergroten.

Graag gaan wij op 12 april met u in gesprek over de vergroeningsmogelijkheden van het gebied. Waar kunnen nieuwe bomen worden geplant? En waar past een groene strook? Hoe wordt het gebied gebruikt en welke beleving wenst u? Vanuit het project Knowledge Mile Park worden uw wensen geïnventariseerd en op basis hiervan een eerste schetsontwerp gemaakt. Wij horen graag waar u voor uw omgeving behoefte aan heeft.

Online participatiebijeenkomst
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen, vandaar dat deze bijeenkomst online is.

Datum:                   maandag 12 april
Tijd:                        19.00 – 20.30 uur
Locatie:                  online (u ontvangt de link een dag van tevoren per mail)

In een live video geven wij een presentatie over de (on-)mogelijkheden van het gebied zoals u die tijdens een live bijeenkomst ook zou krijgen. Daarna gaan we in kleine groepjes met elkaar aan de slag om wensen en ideeën voor het gebied op te halen. Vervolgens presenteren de kleine groepen aan elkaar wat ze besproken hebben. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Na de bijeenkomst gaan wij met alle opbrengsten aan de slag om een schetsontwerp te maken. Zodra dit er ligt komen we weer bij u terug voor een volgende bijeenkomst. Deze volgende bijeenkomst zal plaatsvinden eind mei.

Mail ons om deel te nemen aan de online bijeenkomst op 12 april van 19:00-20:30 uur
Om mee te doen met de bijeenkomst hebben we een mailadres van u nodig, zodat we de dag voor de bijeenkomst alle informatie kunnen mailen die u nodig heeft. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan door uiterlijk 11 april 12.00 uur een mail met daarin uw naam te sturen naar [email protected] met als onderwerp: ‘aanmelden participatiebijeenkomst Student Hotel en omgeving.’

Is deelnemen een probleem?
Is het voor u niet mogelijk is om deel te nemen aan de bijeenkomst, maar wilt u toch de bijeenkomst terugzien en er vragen over te stellen? Wij denken graag met u mee over een oplossing. Neem in dit geval contact met ons op via [email protected].