Project omschrijving

Op donderdag 11 juni vond een online bewonersbijeenkomst plaats voor bewoners en gebruikers van het gebied Belgiëpark. Er is toen met elkaar ideeën opgehaald over de verdere vergroening van Belgiëpark.