Project omschrijving

“Ook al maak je een kleine stap op het gebied van duurzaamheid, onthoud dan dat elke bijdrage telt”

Binnen de Knowledge Mile BIZ draait het om innoveren, samenwerken en verbinden. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Maaike de Boois (Regiosecretaris bij Reclassering Nederland) en Joyce Lauret-Terwij (Clustermanager Bouwkundig Onderhoud bij de Hogeschool van Amsterdam). In dit dubbelinterview laten we deze vrouwen aan het woord over hoe hun kennismaking heeft geleid tot een gezamenlijk vergroeningsproject op de Knowledge Mile.

Als Maaike en Joyce gevraagd wordt hoe ze elkaar hebben leren kennen, schieten ze eerst in de lach. Daarna begint Maaike te vertellen: “We ontmoetten elkaar tijdens de startbijeenkomst van het Knowledge Mile duurzaamheidsprogramma. Er was meteen een goede klik tussen ons en we waren enthousiast over elkaars ideeën.”

Op dat moment waren beide organisaties al actief bezig met verduurzaming. Zo hield de Reclassering zich al bezig afvalscheidingsinitiatieven, en werkte de Hogeschool van Amsterdam aan de realisatie van groene daken op onder andere, het Theo Thijssenhuis, het Kohnstammhuis en het Benno Premselahuis. Het idee van Maaike en Joyce vormde hierbij een mooie aanvulling. “Door met elkaar samen te werken wilden we voornamelijk bijdragen aan de vergroening van de Knowledge Mile,” vertelt Joyce.

Dankzij de input van Cora Kreikamp (community manager Knowledge Mile BIZ, leadpartner Knowledge Mile Park) en Carla van der Linden (projectmanager Knowledge Mile Park, namens gemeente Amsterdam), kreeg het idee van Maaike en Joyce, namelijk een groene gevel voor de Reclassering en een groene gevel voor het Wibauthuis en geveltuinen voor het Benno Premselahuis en het Kohnstammhuis, steeds meer vorm. Toch ging het niet allemaal direct zoals gepland. “Maaike en ik zijn allebei oplossingsgericht en praktisch ingesteld, we wilden meters maken. Maar we liepen af en toe tegen onduidelijkheid aan, waardoor het proces vertraagde. Daar vonden we dan gezamenlijk een oplossing voor. Het was een interessant leerproces.,” zegt Joyce. Maaike vult haar aan: “Ja, ik denk inderdaad dat het proces zich nog moest vormen en een groen-project nu voor andere organisaties een stuk sneller kan. ”

Ook liepen Maaike en Joyce tegen een gebrek aan kennis aan. Voor beide is vergroening namelijk geen integraal onderdeel van hun functie, maar wel een belangrijk persoonlijk motief. “Ik dacht in eerste instantie simpelweg wat groen tegen de ramen te planten,” grapt Maaike, “maar dat heeft letterlijk veel meer voeten in de aarde.” Gelukkig kon Sanne Horn, de groenontwerper en -adviseur van Knowledge Mile Park, hier de nodige ondersteuning bieden. Dankzij haar beplantingsadvies op maat werd voor Maaike en Joyce duidelijk hoe zij hun project het best konden realiseren.

De twee zijn het dan ook roerig eens over het resultaat en het succes van hun verduurzamingsproject. “Naast dat de gevel van ons pand nu mooi groen is, zijn onze duurzaamheidsdoelstellingen ook concreter voor onze medewerkers geworden,” aldus Maaike. “Ik merk dat er als organisatie echt een gevoel van trots ontstaat, ook omdat duurzaamheid goed past bij onze missie.” Ook voor Joyce en de HvA heeft het project veel betekend. Zo is er binnen alle lagen van de organisatie steeds meer enthousiasme voor duurzaamheid en zijn er veelbelovende initiatieven gestart en connecties gemaakt.

Ook wat betreft hun tip voor andere BIZ-deelnemers met duurzame ambities zijn ze eenstemmig. “Duik het avontuur in,” begint Joyce. “Ook al is duurzaamheid niet iets waar je je dagelijks mee bezig houdt, en ook al kun je maar een kleine stap zetten, bedenk je dan dat iedere bijdrage telt. Bovendien is dit echt een leuk en leerzaam proces!” Maaike knikt instemmend en voegt tot slot nog toe: “Het is ook fijn om een vergroenings- of verduurzamingsproject samen te doen, en zeker met ondersteuning van de BIZ. Doordat je ziet met welke duurzame projecten zij allemaal bezig zijn, houd je de moed en het enthousiasme erin. Zeker als je, net als wij, nieuw bent binnen dit onderwerp! Iedereen die dit leest en nog zoekend is, mag ons ook zeker om advies vragen.”

Knowledge Mile Park is begonnen als een idee vanuit de Knowledge Mile, het innovatiedistrict in het hart van Amsterdam. Door samen panden, straten en pleinen te verbeteren realiseren we een groene en duurzame stadsstraat van de IJtunnel tot en met het Amstelplein. De gemeente Amsterdam en Knowledge Mile BIZ werken samen als leadpartners samen met bewoners en ondernemers aan de realisatie van Knowledge Mile Park in 2025, het jaar waarin de stad 750 jaar bestaat. Wil je hier ook over meedenken en aan meedoen? Dat kan! Kijk eens op https://knowledgemilepark.nl/ voor meer informatie.