Project omschrijving

Voor de omgeving rondom het Metropool gebouw (Metropoolomgeving, de Weesperstraat tussen de Nieuwe Keizers- en Nieuwe Prinsengracht) wordt gewerkt aan een groenontwerp. In augustus 2019 is er een enquête in de buurt afgenomen om ideeën over een groenontwerp op te halen. En in september 2019 is er een eerste bewoners bijeenkomst geweest over de mogelijkheden voor vergroening in de Metropoolomgeving. Met de uitkomsten van de enquête en de bijeenkomst is een voorlopig groen ontwerp gemaakt, welke in juni 2020 is gepresenteerd. Aanvullend daarop is op 21 september de presentatie van het beplantingsplan geweest. Op dinsdag 3 november wordt het Definitief Ontwerp gepresenteerd dat begin 2021 in uitvoering gaat.

Het definitief groenontwerp metropoolomgeving is in meerdere sessie tot stand gekomen, De video’s van de verschillende bijeenkomsten inclusief de presentatie van het beplantingsplan en het definitief ontwerp, vindt u hier.