Project omschrijving

Voor de Valkenburgerstraat wordt gewerkt aan een groenontwerp. In september 2019 is de eerste bijeenkomst geweest voor bewoners en omwonenden over de mogelijkheden voor vergroening in de Valkenburgerstraat. Waar kunnen nieuwe bomen worden geplant? En waar past een groene strook? Met de uitkomsten van dit gesprek is een eerste schets ontwerp gemaakt.