Op 26 september zijn bewoners, het stadsdeel Centrum en Knowledege Mile Park met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheden voor vergroening in de Valkenburgerstraat. Waar kunnen nieuwe bomen worden gepland? En waar past een groene strook? Het project heeft de mogelijkheden uitgewerkt, de buurt weet het beste waar de omgeving behoefte aan heeft.

Datum

26 september 2019

Locatie

AMNEC, Amsterdam

Georganiseerd door

Gemeente Amsterdam

Over de bijeenkomst

De bezoekers hebben (nader) kennis gemaakt met het project Knowledge Mile Park. De kansen voor een groenere Valkenburgerstraat zijn gepresenteerd. De bezoeker heeft een kansenkaart gezien voor het hele gebied en de ontwerpen voor de specifieke Valkenburgerstraat. We zijn met elkaar om de tafel in gesprek gegaan over het ontwerp. Er zijn ideeën gedeeld middels post-its. Stadsdeelbestuurder Micha Mos was aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het vervolg

Op dit moment is de ontwerper op basis van de opgehaalde ideeën uit de bijeenkomst bezig met de eerste varianten van schetsontwerp van vergroening Valkenburgerstraat. Hierbij wordt ook gekeken wat de (on)mogelijkheden zijn vanuit kabels en leidingen. Er wordt in kwartaal 1 van 2020 een vervolgbijeenkomst gepland. Wanneer er meer informatie bekend is, vindt u het op de website en via een bewonersbrief.

Naast het schetsontwerp worden er initiatieven binnen de volgende thema’s onderzocht:

  • Groene gevels en daken
  • Geveltuinen
  • Aanpassingen in de openbare ruimte
  • Ventweg: er wordt met verkeerskundigen afgestemd wat de (on)mogelijkheden zijn ten aanzien van de Ventweg.
  • Tijdelijk kunstwerk
  • Fiets parkeren
  • Afval: er wordt met programma Ondergrondse Containers afgestemd over de mogelijkheden van het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.

Houd voor meer informatie de website in de gaten. Nu al meer weten? E-mail info@knowledgemilepark.nl