Opnames participatiebijeenkomst 15 juni

Op dinsdag 15 juni vond een online participatiebijeenkomst plaats voor gebruikers van de Valkenburgerstraat. Tijdens de bijeenkomst hebben we het definitief groenontwerp en het beplantingsontwerp gepresenteerd gekregen. Tevens waren er gesprekken/presentaties over de oostelijke binnenstadvisie, programma ondergrondse afvalcontainers, vergroening gebouwen, bewoonster Louise en hebben we kennisgemaakt met de groencongierge en de gebiedsmakelaar. Op deze pagina kunt u de diverse onderdelen van de bijeenkomst terugkijken en de presentaties en vraag en antwoorden downloaden.

Downloads:

Update & Planning | Carla van der Linden

Oostelijke Binnenstadvisie

Van denken naar doen | Bewoonster Louise

Kennismaken met de groencongierge & gebiedsmakelaar| Manou & Marije

Definitief Ontwerp | Arjan Kool

Ondergrondse afvalcontainers | Dave Post

Definitief beplantingsplan | Sanne Horn

Vraag & Antwoord

Vergroening gebouwen | Anne Jet & Marije

Participatiebijeenkomst Deninitief Ontwerp vergroening Valkenburgerstraat

Op 15 juni 2021 zijn alle bewoners en ondernemers van de Valkenburgerstraat en omgeving van harte uitgenodigd voor de online participatiebijeenkomst Definitief Ontwerp vergroening Valkenburgerstraat. We presenteren u het definitief groenontwerp van de Valkenburgerstraat en vragen hier uw mening over.

Vanwege Corona vindt de bijeenkomst online plaats. Woont/onderneemt u in het gebied van Valkenburgerstraat en wilt u graag deelnemen? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar [email protected] met het onderwerp: ‘Aanmelden participatiebijeenkomst Valkenburgerstraat’. Aanmelden kan tot en met dinsdag 15 juni 12.00 uur.

Datum: 15 juni 2021
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur
Locatie: Online via MS Teams
Aanmelden: door te mailen naar [email protected]

Programma

19.05 uur – Intro en context KMP | Carla van der Linden  | projectmanager
19.10 uur – Definitief ontwerp | Arjan Kool | Landschapsontwerper
19.25 uur – Toelichting ondergrondse afvalcontainers (inspraak) | Dave Post | Projectleider ondergrondse afvalcontainers
19.30 uur – Beplantingsontwerp | Sanne Horn | Beplantingsdeskundige
19.45 uur – Vergroening gebouwen | Anne Jet Niermeijer & Marije Willems | assistent manager & gebiedsmakelaar
19.55 uur – Reacties op plannen
20.15 uur – Meedoen beheer groen | Louise Koopman | bewoonster
20.20 uur – Maak kennis met de groenconciërge en gebiedsmakelaar | Manou van der Noort en Marije Willems
20.25 uur – 2025 en verder (meedenken over de toekomst – oostelijke binnenstadvisie) | Bas Snoeker | omgevingsmanager pilot Knip
20.30 uur – Einde

Opnames participatiebijeenkomst 29 maart

Op maandag 29 maart vond een online participatiebijeenkomst plaats voor gebruikers van de Valkenburgerstraat. Tijdens de bijeenkomst hebben we het voorlopig groenontwerp en het beplantingsontwerp gepresenteerd gekregen. Tevens was er een presentatie over klimaatadaptatie en hebben we kennisgemaakt met de denktank. Over al deze onderwerpen zijn we met elkaar in gesprek gegaan en is input geleverd. Op deze pagina kunt u de diverse onderdelen van de bijeenkomst terugkijken en de presentaties en vraag en antwoorden downloaden.

Downloads:

Update & Planning | Carla van der Linden

In gesprek met de denktank

Klimaatadaptatie | Marijke Clarisse

Voorlopig Ontwerp | Arjan Kool

Beplantingsplan | Sanne Horn

Vraag & Antwoord

Participatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp vergroening Valkenburgerstraat

Op 29 maart 2021 zijn alle bewoners en ondernemers van de Valkenburgerstraat en omgeving van harte uitgenodigd voor de online participatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp vergroening Valkenburgerstraat. We presenteren u het voorlopig groenontwerp fase 1 van de Valkenburgerstraat en vragen hier uw mening over.

Vanwege Corona vindt de bijeenkomst online plaats. Woont/onderneemt u in het gebied van Valkenburgerstraat en wilt u graag deelnemen? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar [email protected] met het onderwerp: ‘Aanmelden participatiebijeenkomst Valkenburgerstraat’. Aanmelden kan tot en met zondag 28 maart.

Datum: 29 maart 2021
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur
Locatie: Online via MS Teams
Aanmelden: door te mailen naar [email protected]

Programma:

19.00 welkom
19.03 Carla van der Linden – update & planning
19.10 In gesprek met de denktank
19.25 Marijke Clarisse – Klimaatadaptatie
19.35 Arjan Kool – VO
19.45 Sanne Horn – Beplantingsontwerp
19.55 Reactie en vragen aanwezigen op ontwerp plannen
20.30 einde

Opnames participatiebijeenkomst 15 juni

For English see below

Op maandag 15 juni vond een online bewonersbijeenkomst plaats voor bewoners en gebruikers van de Valkenburgerstraat. We hebben met elkaar nagedacht over het voorlopig groenontwerp fase 1 van de Valkenburgerstraat.

Tijdens deze bijeenkomst bespraken we het opgestelde voorlopig groenontwerp, welke met de input van de vorige bijeenkomst ontworpen was. De deelnemers konden ideeën uitwisselen, vragen stellen en verdere input leveren. Op deze pagina vindt u de verschillende onderdelen van de bijeenkomst. Heeft u na het kijken van deze video’s nog vragen, tips of opmerkingen? Mail deze dan naar [email protected] en u ontvangt een persoonlijk antwoord van ons.

Politiek kader  | Micha Mos (stadsdeelbestuurder)

Context & planning  | presentatie en Q&A Carla van der Linden (projectmanager)

Denktank | Manu (bewoner Valkenburgerstraat)

Voorlopig groenontwerp fase 1 Valkenburgerstraat | presentatie Thijs (ontwerper)

Voorlopig groenontwerp fase 1 Valkenburgerstraat | vragen & antwoorden

Alle vragen en antwoorden uit de opnames inclusief de vragen waar geen tijd meer voor was, kunt u vinden in dit bestand.

Behandeling stadsdeelcommissie

Op dinsdag 20 oktober wordt het voorlopig ontwerp fase 1 Valkenburgerstraat, zoals gepresenteerd tijdens de bewonersbijeenkomst op 15 juni, besproken in de stadsdeelcommissie.

For English

Would you like to learn about the plans for Valkenburgerstraat, but you don’t understand Dutch? Send an email to [email protected] and we will contact you.