In deze vreemde en voor velen lastige tijden is er gelukkig ook goed nieuws dat we mogen delen. Het terrassenplan van het Knowledge Mile Park is een feit!

Horecaondernemers van de Knowledge Mile BIZ en de bestuurders van stadsdeel Centrum en Oost hebben samen de mogelijkheden geïnventariseerd voor het vergroenen van de terrassen. Hieruit is het Terrassenplan Knowledge Mile Park voortgekomen, wat speciaal is samengesteld bovenop het reguliere beleid. Het biedt horecaondernemers de mogelijkheid om groen toe te voegen aan hun terras, dit is aantrekkelijk voor de klant, het draagt bij aan een prettige leefomgeving en kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit.

Met het terrassenplan Knowledge Mile Park kunnen horeca ondernemers hun terras vergroenen. Dit kan door het realiseren van een geveltuin. In het terrassenplan is opgenomen dat een horeca ondernemer zijn terras tot maximaal 3 meter van de gevel af kan plaatsen zodat er ruimte komt voor de geveltuin. Ook is er de mogelijkheid om groenobjecten te plaatsen op het terrassen zelf. Deze objecten mogen maximaal 1 meter buiten de officiële terrasafmeting geplaatst worden. Grote plantenbakken en andere groen objecten hoeven in de winter niet naar binnen te worden gehaald. Voorwaarde is wel dat ze niet in de weg staan. Als ze wel in de weg staan moeten ze tegen de gevel worden geplaatst.

We willen samen vergroenen, waarbij het ook belangrijk is om de openbare ruimte leefbaar te houden. In het terrassenplan is daarom opgenomen dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan.

  • Men moet minimaal 2 meter ruimte hebben op de stoep om te lopen.
  • Er mag geen belemmering zijn voor de doorgaande looproute. Waar nodig worden geleidenlijnen aangepast voor mensen met een visuele beperking.
  • Er is vrij zicht op het terras;
  • Vluchtwegen worden vrijhouden.

Met Knowledge Mile Park werken we met iedereen die woont of werkt in het gebied samen aan vergroening en verduurzaming. De vergroening vindt plaats op alle niveaus, denk bijvoorbeeld aan dak, gevel en de openbare ruimte. Een belangrijke factor in de openbare ruimte zijn de terrassen van horecagelegenheden. Het vergroenen van de terrassen is dan ook een belangrijke stap richting een groen Knowledge Mile Park gebied.

We zijn erg trots dat we dit voor Knowledge Mile Park met elkaar hebben kunnen realiseren. Ondanks deze ongewone tijd, hopen we dat veel horecaondernemers gebruik maken van deze extra mogelijkheden van vergroening en de terrassen op de Knowledge Mile mooi groen gaan kleuren, wat de belevings- toekomst- en gebruikswaarde van het gebied verhoogt.

Bekijk de officiële bekendmakingen via de pagina’s van de gemeente:

Centrum: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-197205.html

Oost: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-206768.html

Horecabeleid pagina gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/terrassen/beleidsstukken/