Opnames online participatiebijeenkomst 17 november

De online participatiebijeenkomst Definitief Ontwerp Weesperplein van 17 november is opgenomen. Hier vindt u de verschillende onderdelen uit de bijeenkomst inclusief de gedeelde presentaties.

Tevens vindt u op deze pagina een pfd bestand met de gestelde vragen en gegeven antwoorden uit de bijeenkomst. Op deze manier kunt u alle vragen en antwoorden gemakkelijk teruglezen.

Downloads

Context & Planning Knowledge  Mile Park

Presentatie Definitief Ontwerp Weesperplein

Denktank aan het woord

Presentatie beplantingsdeskundige

17 november online participatiebijeenkomst definitief groenontwerp Weesperplein

Op 17 november 2021 zijn alle bewoners en ondernemers van het Weesperplein en omgeving van harte uitgenodigd voor de online participatiebijeenkomst Definitief Ontwerp vergroening Weesperplein.

De gemeente Amsterdam werkt samen met ondernemers (via BIZ Knowledge Mile) en bewoners aan een groene een duurzame stadsstraat, van IJtunnel tot en met Amstelplein, in het project ‘Knowledge Mile Park’. Amsterdam groen en duurzaam maken, dat doen we met elkaar. Ook het Weesperplein zal vergroend worden. Op donderdag 24 juni is het voorlopig groenontwerp besproken. Op basis van alle input is er nu een definitief groenontwerp gemaakt, welke we graag in een volgende online bijeenkomst voorleggen aan alle ondernemers en bewoners in het gebied.

Online participatiebijeenkomst

Datum:                  woensdag 17 november
Tijd:                        19.00 – 20.30 uur
Locatie:                 online (u ontvangt de link een dag van tevoren per mail)

In een live video presenteren wij u het definitief groenontwerp en het definitief beplantingsontwerp. Hier kunt u uiteraard op reageren. Ook bespreken we het vervolg; wat als al het groen er ligt, hoe zorgen we samen dat het mooi blijft.

Mail ons om deel te nemen aan de online bijeenkomst op 17 november van 19:00-20:30 uur
Om mee te doen met de bijeenkomst hebben we een mailadres van u nodig, zodat we de dag voor de bijeenkomst alle informatie kunnen mailen die u nodig heeft. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan door uiterlijk 16 november 12.00 uur een mail met daarin uw naam te sturen naar [email protected] met als onderwerp: ‘aanmelden participatiebijeenkomst Weesperplein.

Voorlopig groenontwerp in Stadsdeelcommissie

Op dinsdag 6 juli wordt het Voorlopig Groenontwerp Weesperplein besproken in de stadsdeelcommissie. De stukken hiervoor, het tijdstip en de procedure met betrekking tot aanmelden voor inspreken, staan vermeld op de website van het stadsdeel

Opnames online participatiebijeenkomst 24 juni

De online participatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp Weesperplein van 24 juni is opgenomen. Hier vindt u de verschillende onderdelen uit de bijeenkomst inclusief de gedeelde presentaties.

Tevens vindt u op deze pagina een pfd bestand met de gestelde vragen en gegeven antwoorden uit de bijeenkomst. Op deze manier kunt u alle vragen en antwoorden gemakkelijk teruglezen.

Downloads

Context & Planning Knowledge  Mile Park

Kennismaken met de Gebiedsmakelaar

Presentatie Voorlopig Ontwerp Weesperplein

Presentatie Klimaatadaptatie

Presentatie beplantingsdeskundige

In gesprek – vragen en antwoorden incl vergroening gebouwen

24 juni Online Participatiebijeenkomst vergroening Weesperplein

Op 24 juni 2021 zijn alle bewoners en ondernemers van het Weesperplein en omgeving van harte uitgenodigd voor de online participatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp vergroening Weesperplein. We presenteren u het voorlopig groenontwerp van het Weesperplein en vragen hier uw mening over.

Vanwege Corona vindt de bijeenkomst online plaats. Om mee te doen met de bijeenkomst hebben we een mailadres van u nodig, zodat we de dag voor de bijeenkomst alle informatie kunnen mailen die u nodig heeft. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan door uiterlijk 23 juni 12.00 uur een mail met daarin uw naam te sturen naar [email protected] met als onderwerp: ‘aanmelden participatiebijeenkomst Weesperplein.’

Datum: donderdag 24 juni
Tijd: 19.00 uur – 20.30 uur
Plaats: online (MS Teams, aanmeldingen ontvangen 24 juni de link voor deelname per mail)

Programma

19.00 uur – Welkom en programma – Carlinke Jansen – moderator
19.05 uur – Context en planning – Carla van der Linden – projectmanager
19.10 uur – Kennismaken met de gebiedsmakelaar –  Laurens Hoek
19.15 uur – Voorlopig groenontwerp Weesperplein – Arjan Kool – landschapsontwerper
19.35 uur – Klimaatadaptatie – Govert ter Mors  – adviseur Water en Klimaat
19:45 uur – Voorlopig beplantingsplan Weesperplein – Sanne Horn – groenontwerper
20.00 uur – Vergroening gebouwen – Anne Jet Niermeijer  –  assistent manager
20:10 uur –  In gesprek – ruimte voor vragen, opmerkingen en aandachtspunten
20.30 uur – Afsluiting

Opnames online participatiebijeenkomst 29 april

De online participatiebijeenkomst Schets Ontwerp Weesperplein van 29 april is opgenomen. Hier vindt u de verschillende onderdelen uit de bijeenkomst inclusief de gedeelde presentaties.

Tevens vindt u op deze pagina een pfd bestand met de gestelde vragen en gegeven antwoorden uit de bijeenkomst. Op deze manier kunt u alle vragen en antwoorden gemakkelijk teruglezen.

Downloads

Context & Planning Knowledge  Mile Park

Kennismaken met de Gebiedsmakelaar

Verhaal vanuit de Denktank

Presentatie schetsontwerp Weesperplein

Presentatie beplantingsdeskundige

In gesprek – vragen en antwoorden

29 april Online Participatiebijeenkomst vergroening Weesperplein

Op 29 april 2021 zijn alle bewoners en ondernemers van het Weesperplein en omgeving van harte uitgenodigd voor de online participatiebijeenkomst Schets Ontwerp vergroening Weesperplein. We presenteren u het schets groenontwerp van het Weesperplein en vragen hier uw mening over.

Vanwege Corona vindt de bijeenkomst online plaats. Om mee te doen met de bijeenkomst hebben we een mailadres van u nodig, zodat we de dag voor de bijeenkomst alle informatie kunnen mailen die u nodig heeft. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan door uiterlijk 22 februari 12.00 uur een mail met daarin uw naam te sturen naar [email protected] met als onderwerp: ‘aanmelden participatiebijeenkomst Weesperplein.’

Datum: donderdag 29 april
Tijd: 19.00 uur – 20.30 uur
Plaats: online (MS Teams, aanmeldingen ontvangen 29 april de link voor deelname per mail)

Programma

 • Context & Planning
 • Kennismaken met de gebiedsmakelaar
 • Denktank aan het woord
 • Schetsontwerp Weesperplein
 • Beplantingsontwerp
 • Reacties en vragen op schetsontwerp

Opnames online participatiebijeenkomst 23 februari

De online participatiebijeenkomst Schets Ontwerp Weesperplein van 23 februari is opgenomen. Hier vindt u de verschillende onderdelen uit de bijeenkomst inclusief de gedeelde presentaties. Op dit moment zijn we nog bezig met de ondertiteling. Vanaf 10 maart zullen de video’s voorzien zijn van ondertitels / From the 10th of March, the videos on this page will have English subtitles.

Tevens vindt u op deze pagina een pfd bestand met de gestelde vragen en gegeven antwoorden uit de bijeenkomst. Op deze manier kunt u alle vragen en antwoorden gemakkelijk teruglezen.

Downloads

Context & Planning Knowledge  Mile Park

Presentatie dankbaarheidsmonument

Presentatie Capital C

Presentatie (on)mogelijkheden Weesperplein

Presentatie opbrengsten breakout rooms

23 februari Online Participatiebijeenkomst vergroening Weesperplein

Op dinsdag 23 februari om 19.00 vindt een online Participatiebijeenkomst plaats. In een live video geven wij een presentatie over de (on-)mogelijkheden van het gebied zoals u die tijdens een live bijeenkomst ook zou krijgen. Daarna gaan we in kleine groepjes met elkaar aan de slag om wensen en ideeën voor het gebied op te halen. Vervolgens presenteren de kleine groepen aan elkaar wat ze besproken hebben. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Na de bijeenkomst gaan wij met alle opbrengsten aan de slag om een schetsontwerp te maken. Zodra dit er ligt komen we weer bij u terug voor een volgende bijeenkomst.

Vanwege Corona vindt de bijeenkomst online plaats. Om mee te doen met de bijeenkomst hebben we een mailadres van u nodig, zodat we de dag voor de bijeenkomst alle informatie kunnen mailen die u nodig heeft. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan door uiterlijk 22 februari 12.00 uur een mail met daarin uw naam te sturen naar [email protected] met als onderwerp: ‘aanmelden participatiebijeenkomst Weesperplein.’

Datum: dinsdag 23 febrauri
Tijd: 19.00 uur – 20.30 uur
Plaats: online (MS Teams, aanmeldingen ontvangen 23 februari de link voor deelname per mail)

Programma

 • Context & Planning – Carla van der Linden
 • Toelichting dankbaarheidsmonument – Roy van Gelder
 • Kunstwerk/terras Capital C – Thomas Zwart/Gabriel Lester
 • Introductie Weesperplein – Arjan Kool
 • In gesprek met elkaar/ideeën ophalen
 • Presentatie opbrengsten/ideeën buurt

Masterplan

De vergroening van Metropool gebied is onderdeel van het grotere Knowledge Mile Park. De visie voor Knowledge Mile Park is opgesteld in het masterplan. Ton Muller, hoofdontwerper Knowledge Mile Park presenteert in onderstaande video dit masterplan. Heeft u behoefte aan zicht op het grotere geheel, dan raden we u aan dit filmpje te bekijken.